Verificarea lucrului JavaScript
ATENTIE! JavaScript este deconectat! Pentru a vizualiza pagina conectati JavaScript!
EN  RO  RU    
       


Finanţare
           

Produse

Dotarea întreprinderii

 

Noutati

Despre companie

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul MECAGRO.

Forma de finanaţare

Obiectul finanţat

Termen

Valuta

Suma

Rata dobînzii

Modalitatea de rambursare

Subvenţionare

Împrumut rambursabil

Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica

3 ani

MDL

Fără limită

0%

Avams - 30%

Da

I an - 30%

II an - 30%

III an - 10%

 

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:

 1. cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;
 2. copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului;
 3. certificatul de înregistrare a beneficiaruluiîn original şi o copie;
 4. decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate;
 5. ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;
 6. fişa contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial;
 7. listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului;
 8. lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora;
 9. business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.

Date de contact:

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7

Tel. 022 43-04-12., Fax. +373 (22) 47-36-98
E-mail: credit@mecagro.md

Comanda tehnica noastra prin Mecagro

 

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul 2KR.


Forma de finanaţare

Obiectul finanţat

Termen

Valuta

Suma

Rata dobînzii

Modalitatea de rambursare

Subvenţionare

Împrumut rambursabil

Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica

2 ani

MDL

Fără limită

0%

Avans - 50%

Da

I an - 25%

II an - 25%

 

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:

 1. Certificat de înregistrare întreprinderii
 2. Extrasul pe întreprindere din registru
 3. Copia buletin de identitate a conducătorului

Date de contact:

Republica Moldova
mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18

Tel.: +373 22 27-84-63, Fax: +373 22 54-98-81
e-mail: office@2kr.md 

Comanda tehnica noastra prin 2KR

Republica Moldova,
mun. Balti, str. Industriala 4

Departamentul vinzari:

Tel.: +373 (231) 8-87-10
         +373 (231) 8-87-11
Fax: +373 (231) 8-87-10
E-mail: Scrieti-ne
Gaseste cel mai apropiat distribuitor:
  Noutati Despre companie Cariere Dealeri Contacte